บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ดำเนินการทำค้างไม้เลื้อยและรดน้ำต้นเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวสุไวบะห์ กุโน ครู ศรช. พร้อมด้วยคณะครู ศกร.ตำบลบาเจาะ ลงพื้นที่ดำเนินการทำค้างไม้เลื้อยและรดน้ำต้นเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร ตามแนวทางการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศรช.บือเจาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส