วันที่ 31 มกราคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 31 มกราคม 256

Read more