ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ติดตามการขยายพันธุ์ต้นถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร

วันที่ 5 มกราคม 2567

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 5 มกราคม 2567

Read more