บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เขาร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และและวิธีการฯ (ว PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 มกราคม 256

Read more