บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more