การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more