ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อใช้เป็นรางวัลในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566 และร่วมการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด

วันที่ 2 พฤษภาคม 256

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 256

Read more

ร่วมเป็นเกียรติในการจัดอบรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2 พฤษภาคม 256

Read more