ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2

Read more

ประชุมสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2

Read more