ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส นำบุคลากรร่วมส่งนายกิตติ ยามาสาเร๊ะ นักจัดการงานทั่วไป ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเดิม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส นำบุคลากรร่วมส่งนายกิตติ ยามาสาเร๊ะ นักจัดการงานทั่วไป ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเดิม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา