โครงการส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย ข้อกฎหมาย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more