กศน.นราธิวาส กับแนวทางการขับเคลื่อนงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 ธันวาคม 256

Read more

“โครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

Read more