โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ นักศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลดุซงยอ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ นักศึกษา สกร.อำเภอจะแนะ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ปลูกฝังทัศนคติและให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ ณ สกร.อำเภอจะแนะ