โครงการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ นักศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

บุคลากรศกร. ตำบลดุซงญอ ลงพื้นที่มอบอาหารและเสื้อผ้าให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยผ่านผู้ใหญ่บ้าน

Read more

บุคลากร ศกร. ตำบลดุซงญอ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังเกิดอุทกภัยน้ำท่วมในสถาบันศึกษาปอเนาะศาสตราวิทยา

Read more