ปราชญ์คนที่ 1 นางสอเดาะ  หะ

ความรู้เรื่อง หมอตำแย

89 ม.3 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส