ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลดุซงญอ (ศกร.ตำบลดุซงญอ)

เหมู่ 1 ตำบลดุซงญอ

อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220

โทรศัพท์ 064-8921331

E-mail : asming.1331@gmail.com