ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะแนะ

เลขที่ 153/1 ม.3 ตำบลจะแนะ

อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220

โทรศัพท์ 073 709751

E-mail : chanae.nfe@gmail.com