บุคลากรศกร. ตำบลดุซงญอ ลงพื้นที่มอบอาหารและเสื้อผ้าให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยผ่านผู้ใหญ่บ้าน

Read more

บุคลากร ศกร. ตำบลดุซงญอ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังเกิดอุทกภัยน้ำท่วมในสถาบันศึกษาปอเนาะศาสตราวิทยา

Read more

รับวุฒิบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

Read more

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

Read more