โครงการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ จัดโครงการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU) โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย โดยมีนายโยฮัน เบ็ญฮาวัน นายอำเภอจะแนะ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอจะแนะ