บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวยูไบด๊ะ เสาะมะ พร้อมด้วย นายมาโนชญ์ อูแม เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส