บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ-ทำความสะอาด ภายใต้โครงการ จิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 8 ธันวาคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกิจกรรม “ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ” ภายใต้โครงการ จิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 8 ธันวาคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการ จิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 8 ธันวาคม 256

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ภายใต้โครงการศักยภาพผู้เรียนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 7 – 8 ธ

Read more