สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล ดำเนินการทำความสะอาด จัดห้องเรียนและงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 13 ธันวาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล ดำเนินการทำความสะอาด จัดห้องเรียนและงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 13 ธันวาคม 25

Read more