ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 25

Read more

ประชุมการขอสนับสนุนงบขบวนแห่เรือบุปผชาติ ในการแข่ขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 25

Read more