ประชุมการขอสนับสนุนงบขบวนแห่เรือบุปผชาติ ในการแข่ขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในการขอสนับสนุนงบขบวนแห่เรือบุปผชาติ ในการแข่ขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2566 โดยมี ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0zEDZcfwEZAZVVfx6K5MvmBBs74FjcF8rJtuo38aHFNa1smpfqdP6h2LiYyGEGXNGl