ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงานของดีเมืองงนรา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) โดยมี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมทำหน้าที่เป็นเลขางานประกวดในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการประกวดประกอบด้วย การประกวดผลิตภัณฑ์ซองกระจูดและกล่องใบงาน ตูมูปาหนัน เสื่อปาหนัน ผ้าทอนราธิวาส กระเป๋าย่านลิเภา เรือกอและจำลอง และการสานเสื่อกระจูด

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02EFqGwnMJkDsH8swq9WUKgwPRq44XA539qUoiVVz4p5qtWvJjZNYkJH6Xo4d9iQz8l