ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ

วันที่ 1 กันยายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยประชุม ณ ห้องประชุมขั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0R9Hbnq8N1mFkqMKFdhQjPnbx9xPs4xPzY7zc3DxCF7onyv5hpTe6k1HiF5X7Wm1Yl