18 มีนาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

#18 มีนาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอยี่งอ ร่วมถ่ายทอดสด Facebook live 18 มีนาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมย้อนรอยจาก กศน. สู่ สกร. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

+11

ความรู้สึกทั้งหมด

1อัสรี บาเจาะ