ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (สกร.อำเภอยี่งอ)

หมู่ที่ 1  ถนนรามโกมุท ตำบลยี่งอ

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โทรศัพท์ 073 591123 

โทรสาร 0-7359-1843

E-mail : yingo.nfe9604@gmail.com