ครูที่ปรึกษา องค์กรนักศึกษาเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

เตรียมความพร้อมให้แก

Read more

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ย้อนรอยบาตู เชิดยูวิถีลุโบะบือขา ” ประจำปี 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

Read more

ครูและนักศึกษา ศกร.ตำบลลุโบะบือซา เข้าร่วมโครงการอบรมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

จัดโครงการอบรมการดูแ

Read more

คณะครูศกร.ตำบลลุโบะบือซาเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

กิจกรรมออกกำลังกายด้

Read more

จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมศักยภ

Read more