เข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นายมะนาวี สาบูดิง ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยนางฟาตีเมาะ ปะจูดิง ครูอาสาฯ และนาง กิสนี ตอเละ ครูอาสาฯ เข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=yingonfe876&set=a.2448335998683850&__cft__[0]=AZVms9b3WslOtizc_us_zB7CknDkC-CFFZbVi1bWsrAZuz9xAicLmrMqxVgOfJSvjGD4VtIL-wcwNMJ7MktM20JOfq7rrWOc3hNB-YSmjWBkY9hRS_ggeywE5RObdYWgsVdc9CEelF3h3-sUrSKFlaWVkUm7BTKT4NwE9EBKU70QMg&__tn__=-R

+13

ความรู้สึกทั้งหมด

12สกร.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส, Kisnee Talib และ คนอื่นๆ อีก 10 คน