ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านกูยิ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดผลิตภัณฑ์ สกร.อำเภอยี่งอ ณ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางรูฮานา กือลาแต ครูอาสาฯ พร้อมด้วยนางสาวสาลือมา บือซา ครูอาสาฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านกูยิ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดผลิตภัณฑ์ สกร.อำเภอยี่งอ ณ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=yingonfe876&set=a.2448333895350727&__cft__[0]=AZUbzMyt3kbyBmz4210BYJM2xm4Ps9yD2sltwlL08vYYuWZP3GA56u1Cx0YnG6DfR44SzPSfjaPlfOim_2iVUV4NPeI95LWnWl0olpQ1VQ67qxFTtiSjwDnShkF15ueSl1pzDtZWFBIHgxGUBxiYfsaxCZUE8E9Aqg4vniJKIz45Rw&__tn__=-R

+9

ความรู้สึกทั้งหมด

7สกร.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส, Kisnee Talib และ คนอื่นๆ อีก 5 คน