ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 11 ราย และสายงานนิเทศการศึกษา จำนวน 1 ราย ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 11 ราย และสายงานนิเทศการศึกษา จำนวน 1 ราย ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=yingollib.narathiwat&set=a.3725808694302033&__cft__[0]=AZVPUUcVkPDb9de1n3adkUL2OUzq-G9LCrvKAC250IX_OIQxJE9xH1zOIneEIUiScXcDvL9T5tS6Z0V48FnNsgo6TxM_Znbzc6fWlEA_E6mkSPbWCjIAA-K87LkjqRw0QI-99EBTjxixD0JNyJSByx2H27UXSOtTku423f1QyCrYqw&__tn__=-R

+2

ความรู้สึกทั้งหมด

3Wannadeeya Pang, Mariyae Masaleh และ อีก 1 คน