ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

#กิจกรรมมอบเงินบริจาคเพื่อซ่อมแซมและสร้างห้องสมุดสุคีริน

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=yingonfe876&set=a.2439041132946670&__cft__[0]=AZWvwDVoTFZC1FF3SlGq4SgQq71ccPT6Ml7EoX4bf47LpS8UVdfv3HuhIuYFQj3rp53-hZJK5z7bxnkx51qwk832FButPI8qjw-a5A9it5m_d7UqNA2s67qNqbYqlqfeCERriV7-HyeSHgK3f-E55MEWhLZTEQsDVQ9OX78X9Q4BUA&__tn__=-R

ความรู้สึกทั้งหมด

8สกร.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส, Armleena Uma และ คนอื่นๆ อีก 6 คน