ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรที่ได้รับการยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2567

ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรที่ได้รับการยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2567

ร่วมส่งรายชื่อเข้าคัดเลือกกันนะคะ

——————————————————

🌐สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

.

หรือติดต่อทางโทรศัพท์

☎ 073-532105

.

หรือเดินทางเข้ามาปรึกษาด้วยตัวเองที่

🏢สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000