กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน

#กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=yingonfe876&set=a.2439040096280107&__cft__[0]=AZX6pYH8lnb0jmICL5MotA9erEpAKUxFiZRhpArgOO3GvsMGbDMp3WN_yWtiDhkbORT74X4V4MPI7W-VN624DRoaMgY17ReH7WQGIgF9YF19FTS8ST_BR4ciRobrH0AtsIDg2EFFAOdfSfqDo0pIdNGFj5k-sqF_PpY59bWE6RXDzw&__tn__=-R

+7

ความรู้สึกทั้งหมด

6สกร.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส, วิสูต บุญสนิท และ คนอื่นๆ อีก 4 คน