ร่วมรับชมโครงเสริมสร้างหลักทรัพย์ปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอามลีนา อูมา ครูอาสาฯ ปอเนาะ และบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ เข้ารับชมโครงเสริมสร้างหลักทรัพย์ปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิ์ทางศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 1 ผ่านทาง Facebook live ณ สกร.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส