โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ สกร.อำเภอยี่งอ

สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวนาดีญา สาและ ครูอาสาฯ ปอเนาะ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ สกร.อำเภอยี่งอ โดยมีนางยูวารีเยาะ ดอแน มามาปอเนาะฯ เปิดโครงการ และมีนักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารภาษาไทย เห็นความสำคัญความจำเป็นของการอ่านภาษาไทย และมีทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส