เยี่ยมและให้กำลังใจนางสาวสีตียือแลขอ ลีแมง ครู คศ.1 ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนและรักษาตัว ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวอามาล เจ๊ะสนิ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more

ข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more

ดำเนินการจัดสอบ N-net ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ณ โรงเรียนร่มเกล้า ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 กุมภาพันธ์

Read more