นักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ณ ห้องประชุมมะนารอ และห้องสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส โดยนางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้บุคลากรนำนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 1 คน โดยมีนางสาวนิสริน กูโน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 41-43 และประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดนราธิวาส เข้าแข่งขันระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ณ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีต่อไป