จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวสุไฮนา มะวะวา ครู ศกร.ตำบลลุโบะบือซา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะครูแต่ละตำบล นำตัวแทนองค์กรนักศึกษาระดับตำบลศกร.ตำบลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส