ครูและนักศึกษา ศกร.ตำบลลุโบะบือซา เข้าร่วมโครงการอบรมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

จัดโครงการอบรมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวนาดีญา สาและ ครูอาสาฯ ปอเนาะ จัดโครงการอบรมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ โดยคณะครู ศกร.ตำบลลุโบะบือซานำนักศึกษาศกร.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส