ครูที่ปรึกษา องค์กรนักศึกษาเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ นางสาวสุไฮนา มะวะวา ครูอาสาฯ ประจำศรช. เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ เพื่อเข้ารับการประเมินการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ /เขต ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ