คณะครู ศกร.ตำบลลุโบะบือซา คุมสอบ N-net (Paper pencil ) 2/ 2566

สอบ N-net (Paper pencil ) 2/ 2566
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้บุคลากรศกร.ตำบลลุโบะบือซา ดำเนินการจัดสอบ N-net (Paper pencil ) ระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2/2566 ของนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ณ โรงเรียนร่มเกล้าอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส