คณะครูศกร.ตำบลลุโบะบือซาเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

กิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วย ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค และยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ตามนโยบาย ซึ่งมุ่งหวังให้บุคลากรมีความแข็งแรงทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ อันจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ส่งเริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส