ศิษย์เก่า สกร.อำเภอสุไหงดี พบปะน้องๆ และเป็นวิทยากรพิเศษ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงปาดี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 มกราคม 256

Read more