ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสุไหงปาดี

หมู่6 บ้านควน

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

โทรศัพท์ 073 651657, 073 523148

นางสุทธิดา อุดมเพ็ชร์ เบอร์โทร 081-7987680

นางรจนา นิลวัตน์ เบอร์โทร 082-6544356

นายสัญญา สุวรรณราช เบอร์โทร 088-397494

E-mail : narathiwat@office.nfe.go.th