พิธีเปิด โครงการอบรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567………………………………………………….นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้บุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 โดยมีพระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการฯ ,ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่่,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วม ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา พร้อมชี้แจงกำหนดการสอบและระเบียบข้อบังคับต่างๆในการสอบปลายภาคเรียนที่2/2566……………………………………………………

วันที่ 23 เดือนกุมภา

Read more