ออกร้านงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 86 ปี พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 มกราคม 2567

Read more

พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 86 ปี พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 มกราคม 2567

Read more

พิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ และพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 86 ปี พระธรรมวชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 มกราคม 2567

Read more

มอบทุนการศึกษา งานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ 86 พรรษา พระธรรมวัชรจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี

วันที่ 6 มกราคม 2567

Read more

แห่สัญญาพัดยศ พระธรรมวัชรจารย์ งานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ 86 พรรษา พระธรรมวัชรจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 มกราคม 2567

Read more

พิธีเปิดนิทรรศการและพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์ภาษาเจ๊ะเห งานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ 86 พรรษา พระธรรมวัชรจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

……………….วันที่ 6 มกรา

Read more