มอบกระเช้าให้นายอำเภอสุไหงปาดี……………..


วันที่ 5 มกราคม 2567 ทีมงาน ศกร.ตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมมอบมอบกระเช้าให้กับนายพงศ์เพชร มากเกื้อ อำเภอสุไหงปาดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส