พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 28 มกราคม 256

Read more