(นางสาวรอฮานา อาแว)

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประจำภาคเรียน ๒/๒๕๖๖

ศกร.ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

             เวลา                         วัน08.30-12.00 น.พักกลางวัน13.00-16.30 น.หมายเหตุ
จันทร์ประชุมบุคลากรสกร. ณ สำนักงาน สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก12.00-13.00 น.ประชุมบุคลากรสกร. ณ สำนักงาน สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก 
อังคารปฏิบัติงาน ณ ศกร.ตำบลปูโยะ  ปฏิบัติงาน ณ ศกร.ตำบลปูโยะ   
พุธปฏิบัติงาน ณ ศกร.ตำบลปูโยะ  ปฏิบัติงาน ณ ศกร.ตำบลปูโยะ 
พฤหัสบดีจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้น จำนวน 28 คนจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้น จำนวน 28 คน 
ศุกร์จัดการเรียนการสอนระดับม.ปลาย จำนวน 53 คนจัดการเรียนการสอนระดับม.ปลาย จำนวน 53 คน